Serwis konserwacja

Konserwacja systemów

Usługa konserwacji polega na regularnie powtarzalnym przeglądzie systemów bezpieczeństwa. W ramach przeglądu, specjalista ma za zadanie sprawdzić poprawność i wydajność działania zarówno całego systemu, jak i jego komponentów. Podczas konserwacji oprogramowania sterujące są aktualizowane, urządzenia czyszczone, a elementy niespełniające już odpowiednio swojej roli, wymieniane na działające. W zależności od rodzaju i wymagań technicznych systemu, należy konserwować go ze stałą powtarzalnością- min. raz na miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Niekonserwowany system, jak wszystko, czemu nie poświęci się należytej troski i uwagi, zacznie naturalnie popadać w coraz większe i kosztowniejsze w naprawie rozregulowania. Prace konserwacyjne mają na celu utrzymanie całej instalacji w ciągłej sprawności, czystości oraz funkcjonalności, ale szczególne sytuacje mogą wymagać również odtworzenia i zgrania materiałów wideo bądź rejestrów zdarzeń.

Dla wygody naszych Klientów stworzyliśmy pakiety konserwacji, w których skład wchodzą adekwatne do potrzeb obiektu usługi specjalistyczne. Dzięki stałemu zleceniu w ramach wybranego pakietu konserwacji, nasi Klienci zyskują czas, który poświęcaliby stale na szukanie odpowiedniego specjalisty, korzystne warunki cenowe oraz pewność, że stałą opiekę nad obecnym na ich obiekcie systemem przekazali w dobre, profesjonalne ręce

Konserwacja systemów CCTV, KD, SSP

Przykładowe usługi konserwacyjne wykonywane w zależności od rodzaju i potrzeb systemu:

 • sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
 • sprawdzenie okablowania i komunikacji
 • sprawdzenie urządzeń i elementów mechanicznych
 • czyszczenie elementów systemu
 • aktualizacja oprogramowania
 • sporządzenie protokołu konserwacji
 • sprawdzenie czujników przy użyciu testera
 • sprawdzenie centrali i reakcji systemu
 • sprawdzenie powiadomień
 • sprawdzenie parametrów ustawie
 • czyszczenie obudów i obiektywów ustawienia kamer (ostrość, zoom)
 • aktualizacja oprogramowania sporządzenie protokołu konserwacji

Przykładowe usługi konfiguracyjne lub dot. zarejestrowanych zdarzeń

 • kodowanie kart, breloków
 • zmiana kodów wejściowych
 • identyfikacja i lokalizacja nagrań
 • zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
 • zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania

 

kontakt

Zadzwoń