PPOŻ
PPOŻ

PPOŻ

W skład oferty MONTEO dotyczącej systemów PPOŻ wchodzą środki ochronne aktywne oraz pasywne.

Aktywna ochrona oznacza wszystkie te urządzenia, które w przypadku pożaru odgrywają aktywną rolę w jego wygaszaniu: gaśnice, hydranty, zraszacze, ewakuatory dymu i ciepła, detektory itd. Aktywna ochrona wymaga interwencji, która może mieć miejsce z udziałem człowieka lub bez niego. Użycie gaśnic lub systemów hydrantowych wymaga ingerencji człowieka, podczas gdy system automatyczny (np. System tryskaczowy) nie wymaga takich czynności.

Pasywna ochrona oznacza wszelkie środki, które w przypadku pożaru utrudniają jej rozprzestrzenianie się. Wśród pasywnych elementów możemy uwzględnić: bariery przeciwpożarowe; konstrukcje o odporności ogniowej; materiały sklasyfikowane jako reakcja na ogień; systemy wentylacyjne; system wyjścia współmierne do maksymalnego możliwego stłoczenia. .

PPOŻ

Wyrażenie „Zapobieganie pożarom” ma na celu zdefiniowanie wszystkich środków wdrożonych w celu zmniejszenia możliwości wywołania pożaru oraz zminimalizowania jego skutków, gdy już się rozpocznie. Działania, które interweniują w zmniejszaniu prawdopodobieństwa wyzwolenia, są zdefiniowane jako działania zapobiegawcze, natomiast te, które interweniują w celu zmniejszenia szkód, są działaniami ochronnymi.

Zadzwoń