Utrzymanie wydajności systemów Konserwacja

Usługa konserwacji polega na stałym, cyklicznym przeglądzie urządzeń systemów bezpieczeństwa, których częstotliwość jest uzależniona od rodzaju i wielkości danego systemu. Prace konserwacyjne mają na celu utrzymanie całej instalacji w ciągłej sprawności, czystości oraz funkcjonalności. Szczególne sytuacje wymagają także odtworzenia i zgrania materiałów wideo bądź rejestrów zdarzeń. Poniżej przedstawiamy Państwu zakres prac wchodzących w skład oferty konserwacji poszczególnych systemów.

Systemy kamer

KONSERWACJA SYSTEMU

 • sprawdzenie okablowania wizyjnego i zasilania
 • sprawdzenie parametrów ustawień
 • czyszczenie obudów i obiektywów
 • ustawienie wszystkich kamer (ostrość, zoom)
 • aktualizacja oprogramowania
 • sporządzenie protokołu konserwacji

USŁUGI DOTYCZĄCE ZAREJESTROWANYCH ZDARZEŃ

 • identyfikacja i lokalizacja nagrań
 • zgrywanie i udostępnianie materiałów wideo
 • zabezpieczenie nagrań na nośnikach

Systemy kontroli dostępu

KONSERWACJA SYSTEMU

 • sprawdzenie okablowania i komunikacji
 • sprawdzenie urządzeń i elementów mechanicznych
 • czyszczenie elementów systemu
 • aktualizacja oprogramowania
 • sporządzenie protokołu konserwacji

USŁUGI KONFIGURACYJNE

 • kodowanie kart, breloków
 • zmiana kodów wejściowych

Systemy domofonowe i wideodomofonowe

KONSERWACJA SYSTEMU

 • sprawdzenie okablowania i komunikacji
 • sprawdzenie urządzeń i elementów mechanicznych
 • czyszczenie elementów systemu
 • aktualizacja oprogramowania
 • sporządzenie protokołu konserwacji- sporządzenie protokołu konserwacji

USŁUGI KONFIGURACYJNE

 • kodowanie kart, breloków
 • zmiana kodów wejściowych

Systemy sygnalizacji pożarowej

KONSERWACJA SYSTEMU

 • kodowanie kart, breloków
 • zmiana kodów wejściowych

USŁUGI KONFIGURACYJNE

 • sprawdzenie czujników przy użyciu testera
 • sprawdzenie centrali i reakcji systemu
 • sprawdzenie powiadomień
 • czyszczenie elementów systemu
 • sporządzenie protokołu konserwacji

Serwis

Istotne jest, aby nowo zainstalowane lub istniejące systemy techniczne budynku, a w szczególności systemy bezpieczeństwa były objęte należytym serwisem. Oferujemy Państwu szereg usług teletechnicznych aby wszystkie urządzenia nieprzerwanie spełniały swoje funkcje. W ogólny zakres usług serwisowych wchodzą prace:

 • usuwanie usterek
 • dostarczanie i wymiana wadliwych urzadzeń
 • przywrócenie oczekiwanych ustawień
 • sporządzenie protokołu serwisowego
Zadzwoń