Ochrona fizyczna droższa od 2022- kto za nią zapłaci?
    	

Ochrona fizyczna czuwająca nad terenami zamkniętych osiedli, nieruchomości komercyjnych i obiektów firmowych, pełni dziś rolę wykraczającą niestety poza jej faktyczne powołanie- ochronę obiektu i zapewnianie bezpieczeństwa przebywającym na jego terenie osobom. Do zadań strażnika na posterunku często należy m.in. odbieranie paczek od kurierów, wskazywanie gościom odpowiedniego kierunku, otwieranie bram wjazdowych na teren obiektu, mimo, że do wykonywanie ww. zadań wcale nie potrzeba ani posiadanego przez strażników specjalistycznego przeszkolenia, ani kosztownej licencji…

Szukając ucieczki od podwyżek za ochronę fizyczną obiektu, wielu administratorów weryfikuje rynek pod kątem niższej stawki godzinowej, próbując ( nie zawsze zasadnie ) utrzymać ochronę obiektu na dotychczasowych warunkach. Przed rozpoczęciem poszukiwań, warto przede wszystkim zastanowić się, czy obiekt rzeczywiście jest odpowiednio chroniony, czy musi płacić więcej za zapewnianie bezpieczeństwa, czy potrzebuje ochrony w obowiązującym, drożejącym kształcie oraz czy wymaga zmian tylko w obszarze finansowym, czy  też proceduralnym.

Od 2022 stawka ochrony fizycznej wzrośnie nawet o kilka złotych na godzinę, niezależnie od realizowanego przez dany posterunek zakresu obowiązków. Zbliżający się wzrost kosztów utrzymania ochrony fizycznej na obiekcie nie jest żadną tajemnicą, bo część wspólnot mieszkaniowych już dziś odczuwa skutki nadchodzących podwyżek, przechodząc przez procedury formalne dostawców. Od stycznia, za obecność ochrony na obiekcie wspólnotowym, mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości ( właściciele, wynajmujący, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości komercyjnych, firm ) dopłacą w ramach czynszu nawet kilkaset złotych miesięcznie- czy to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ich obiektu?

Centrum Monitorowania Monteo, dzięki wykorzystaniu istniejącego na obiekcie systemu kamer, może realizować swoje usługi niezależnie od zmian zachodzących w obszarze finansowym ochrony fizycznej. Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji, w rękach doświadczonych Operatorów CMM, ze wsparciem jednostek interwencyjnych, sprawia, że zautomatyzowane procesy umożliwiają natychmiastowe podjęcie czynności na obiekcie- zarówno tych związanych z użytkowaniem obiektu ( otwieranie wejść, szlabanów, pełnienie roli recepcji ) jak i tych kluczowych i najistotniejszych z perspektywy CMM- bezpieczeństwa obiektu.

Nie ma jednak konieczności rezygnowania ze wszystkich posterunków, jeśli mieszkańcy czy użytkownicy nieruchomości wyrażają taką potrzebę- okrojenie ilości posterunków fizycznych i wyposażenie ich w narzędzia wykorzystywane przez naszych Operatorów, również zaskutkuje oszczędnościami z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa. Zdalna ochrona obiektów mieszkalnych, użytkowych i komercyjnych nie jest przyszłością- sztuczna inteligencji służąca bezpieczeństwu człowieka to technologia funkcjonująca już dzisiaj i warto korzystać z jej zalet- niższych kosztów, wyższej skuteczności, nieporównywalnej jakości.

Ochrona obiektu może być skuteczna i kosztować mniej.

Sprawdź https://monteo.pl/centrum-monitorowania-monteo

Zadzwoń