5 KROKÓW, które pozwolą Ci kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego obiektu
    	

Nie od dziś wiadomo, że na każdy całokształt składa się wiele mniejszych czynników – tak samo jest z bezpieczeństwem obiektu. Nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich obiektów, ale idealne rozwiązanie można stworzyć dla każdego z nich. Najważniejsze to zadbać o pięć czynników współzależnie determinujących ostateczną efektywność rozwiązania. Brzmi jak za mało, by rozwiązać wszystkie ważne kwestie? Poznaj 5 kroków, które pozwolą Ci kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego obiektu.

Czym jest działanie, bez dobrego planu - krok 1 – projekt systemu.

Fundamentem skuteczności systemów bezpieczeństwa, jest zaprojektowanie ich w sposób umożliwiający im realizację wyznaczonych celów, spełnianie  konkretnych zadań, bycie odpowiedzią na określone problemy. Mogą tu paść oczywiście naturalne z perspektywy finansowej pytania – „Po co płacić za projekt? Czy to konieczne? Co za filozofia zamontować kamerę?”…Instalacja systemu bez dobrze odpowiedniego schematu rozmieszczenia kamer, to kosztowna i jednocześnie najczęściej chybiona inwestycja.  Strategicznie kluczowym elementem skuteczności systemu jest zaprojektowanie go tak, by miał fizyczną możliwość realizowania postawionego przed nim celu ( odpowiednie rozmieszczenie, kalibracja urządzeń) i mógł rozwijać się wraz ze wzrostem potrzeb obiektu ( rozbudowa i automatyzacja ).

Krok 2 - profesjonalny montaż i instalacja urządzeń. Tylko zgodny ze sztuką, sprawny i zaprojektowany w przemyślany sposób system, może być skutecznym źródłem i nośnikiem informacji. Jeśli na tak podstawowym etapie realizacji projektu pojawią się błędy, będzie to miało odczuwalny – szczególnie w późniejszym obszarze utrzymania sprawności systemu - wpływ na jakość jego działania. Brak staranności, nieodpowiednie narzędzia, tanie zamienniki, prędzej czy później odbiją się na jakości pracy całego systemu, dlatego tak istotne jest wybranie profesjonalnego, rzetelnego i godnego zaufania wykonawcy. Wartym uwagi i świadczącym o pewności co do dobrze zrealizowanej usługi jest również fakt, świadczenia przez wykonawcę gwarancji na wykonany system. W Monteo realizujemy zamówienia w oparciu o własne specjalistyczne zespoły techniczne wykorzystujące tylko sprawdzone narzędzia i wysokiej jakości komponenty.

„Czas jest nieubłagany” czyli co zrobić, żeby mimo upływu lat, system pozostawał sprawny. Krok 3, to krok decydujący o tym, czy poczyniona w system np. monitoringu inwestycja z czasem nie pójdzie w przysłowiowy „las”, bowiem niekonserwowany system, jak wszystko pozostawione bez odpowiedniej opieki, naturalnie poddaje się otaczającym go warunkom. Tylko regularna dbałość o tę inwestycję jaką jest np. system kamer- czyszczenie, przeglądy sprawności elementów, konfiguracja, aktualizacja systemu - pozwala utrzymać system w czystości i stałej sprawności, a co za tym, idzie umożliwia wykorzystywanie systemu w celu, do którego został zainstalowany.

Krok 4 – serwisowanie - czyli wszędzie tam gdzie jest elektronika, mogą zdarzać się awarie, najważniejsze jest to, by sprawnie i skutecznie na nie reagować. W Monteo mamy świadomość tego, że instalowane przez nas systemy mają za zadanie stale służyć użytkownikom chronionych przez nas obiektów. Nasze własne, specjalistyczne zespoły Serwisantów wiedzą jak ważna jest ciągłość pracy dostarczanych i monitorowanych przez nas systemów, dlatego na swoim wyposażeniu mają wszystkie urządzenia i narzędzia, które w sytuacji zgłoszenia serwisowego, umożliwiają im natychmiastową reakcję na zaistniałą usterkę.


„Last but not least” – Krok 5 – E-monitoring czyli stałe monitorowanie i analizowanie bezpieczeństwa obiektu w oparciu o obraz z kamer cctv. System kamer to podstawa do pozyskiwania wiedzy na temat życia obiektu, informująca o zdarzeniach po ich zaistnieniu- świetnie sprawdza się pełniąc funkcje prewencyjne i dowodowe, nie daje jednak możliwości reagowania na zdarzenia w czasie rzeczywistym, a zatem i fizycznej interwencji. E-monitoring to usługa zwieńczająca proces zabezpieczania obiektu i przebywających na nim ludzi. Działający w oparciu o system kamer, E-monitoring całodobowo dostarcza Operatorom Centrum Monitorowanie Monteo informacji o tym, co dzieje się na chronionych przez nich obiektach, umożliwiając natychmiastowe reagowanie na niechciane sytuacje - nie tylko te krytyczne - zagrażające życiu i zdrowiu, ale i te zwyczajnie problematyczne z perspektywy zarządzania obiektem.

Celem systemów bezpieczeństwa jest umożliwianie reagowania na zaistniałe w środowisku i stwarzające zagrożenia bodźce- tylko kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa na obiekcie, stwarza realną możliwość ochrony obiektu i przebywających na nim ludzi.

Nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich obiektów, ale idealne rozwiązanie można stworzyć dla każdego z nich - skontaktuj się z nami - wspólnie wypracujemy ofertę, która pozwoli realnie chronić Twój obiekt, jego mieszkańców i użytkowników.

Zadzwoń