Za co Administratorzy i Zarządy cenią E-monitoring CMM czyli nowy wymiar zarządzania nieruchomością
    	

Administratorzy i Zarządy cenią E-monitoring CMM przede wszystkim za codzienne ułatwianie życia. Brzmi banalnie, ale właśnie tak może wyglądać współpraca w obszarze ochrony bezpieczeństwa obiektu, jeśli wybierze się do niej odpowiedniego partnera.

Łatwość administrowania dzięki kompleksowej obsłudze obszaru bezpieczeństwa obiektu

Na zarządzanie obiektem składa się wiele czynników prawnych, gospodarczych, technicznych i innych, które wystarczająco angażują czas administracyjnych przedstawicieli naszych wspólnotowych
i biznesowych Klientów. Zarówno administratorzy jak i same zarządy, właściciele, inwestorzy, użytkownicy i mieszkańcy, dostrzegają wymierną korzyść w kompleksowej obsłudze zagadnień bezpieczeństwa przez jednego, zaufanego partnera zewnętrznego. Główną zaletą kompleksowego rozwiązania jest odciążenie opiekuna obiektu z dużej części obowiązków związanych ze stałym monitorowaniem bezpieczeństwa i sprawności istniejących na obiekcie systemów, pilnego reagowania na usterki techniczne systemów zależnych, automatyzacją procesów dostępowych na terenie obiektu, monitorowaniem centrali ssp. Zdjęcie z głowy zarządcy nieruchomości troski o tak zajmującą i jednocześnie istotną część jego zadań, uwalnia jego zasoby umożliwiając zagospodarowanie ich w innych obszarach administracyjnych.

Ponadto, wiele Zarządów -zarówno wspólnot jak i firm- jest pod tym większym wrażeniem jakości świadczonych administracyjnie usług, jeśli ich efekty znajdują pozytywne odzwierciedlenie w kondycji budżetu nieruchomości i raportach dokumentujących zdarzenia mające miejsce na chronionym obiekcie. 

Comiesięczne raporty zdarzeń i wykonanych czynności

 

Przejrzyste zestawienia czynności CMM i interwencyjnych jednostek fizycznych to nie tylko dowód wykonanej usługi, ale też niesamowicie cenne źródło informacji o życiu i bezpieczeństwie obiektu. Całodobowa obserwacja pozwala dostrzegać problemy nieruchomości, które nie są możliwe do wychwycenia podczas jego zwyczajnego użytkowania. Zawarte w raportach informacje pełnią funkcję dokumentacji zdarzeń, ale przede wszystkim, dają wiedzą o niedostrzeganych na co dzień obszarach wymagających poprawy w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób mienia oraz komfortu użytkowania nieruchomości.

Poprawa kondycji budżetu nieruchomości

Zwykle o możliwościach poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania nieruchomości
( rozwojowych, budowlanych, remontowych ) decydują jej ograniczenia budżetowe. Przedstawiciele zarządów najczęściej przyjmują zatem, że żeby podratować budżet muszą w imieniu wspólnoty lub użytkowników z czegoś zrezygnować, ewentualnie znacząco podnieść opłaty stałe, jak choćby czynsz. W sytuacji korzystania z obecnych zasobów technicznych nieruchomości, obiekt może zacząć generować oszczędności od już od pierwszego miesiąca, ponieważ usługi realizowane przez CMM mogą być dostarczane w oparciu o istniejący już na obiekcie system kamer. Dzięki wykorzystywaniu do ochrony zasobu własnego obiektu, przejście na E-monitoring 24h nie wymaga kilkudziesięciotysięcznych inwestycji, za to może generować nawet kilkudziesięciotysięczne oszczędności.

Jeśli zatem łatwość administrowania obiektem z kompleksową obsługą obszarów bezpieczeństwa to za mało, by zdecydować o przejściu na E-monitoring CMM, warto pomyśleć o wszystkich potrzebach obiektu, na które stale brakuje środków oraz tym, jak jednym ruchem w łatwy sposób można zapewnić im potrzebne finansowanie.

 

Chcesz się przekonać jak E-monitoring CMM ułatwia administrowanie obiektem? Zapytaj o najlepszą ofertę dlaTwojego obiektu >>

Zadzwoń