MP Technology Sp. z o.o. członkiem PISA!
    	

Polska Izba Systemów Alarmowych to organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się m.in. projektowaniem i dostarczaniem rozwiązań technicznych w zakresie systemów zabezpieczeń.
Celem PISA jest dbanie o jakość świadczonych przez branżę usług, do czego dąży poprzez kształcenie jej przedstawicieli i inwestorów, rekomendowanie sprawdzonych i rzetelnych firm oraz kierowanie zainteresowania urządzeniami na te, spełniające odpowiednie standardy.

Na naszym certyfikacie członkostwa czytamy:
„Polska Izba Systemów Alarmowych zaświadcza, że MP Technology Sp. z o.o. z siedzibą 18-400 Łomża, Pl. Niepodległości 9c jest od 19 stycznia 2021r. Członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych wywiązującym się z zobowiązań statutowych i wspierającym swoją aktywnością gospodarczą cele i zadania Izby.” Opis dokumentu świadczy o tym, że członkowie Izby nie tylko spełniają określone przez PISA jakościowe standardy dostarczania usług, ale również, że w ramach swoich działań wykazują się spójną z Izbą, dbałością o zachowywanie odpowiednich praktyk branżowych.

Troska o jakość świadczonych usług, rzetelność wykonywanej pracy oraz poziom zadowolenia z obsługi, najczęściej charakteryzuje prawdziwych profesjonalistów, dlatego tym bardziej cieszy nas wyróżnienie jakim jest przynależność do tej poważanej, ogólnopolskiej organizacji branżowej.

O tym co kryje się pod pojęciem „systemów bezpieczeństwa”, można przeczytać tu: systemy bezpieczeństwa 

A co to są „systemy alarmowe”? W ogromnym skrócie, to systemy odpowiedzialne za wszczynanie alarmu w sytuacji naruszenia określonej w ramach instalacji normy, ale o tym innym razem…

Jeśli chcesz wiedzieć jak powinien być zaprojektowany skuteczny system alarmowy dla Twojego obiektu firmowego lub wspólnoty, skontaktuj się z nami!

Zadzwoń