Realizacje

W ostatnim czasie zaufali nam:

Ze względu na poufność informacji nie udostępniamy wszystkich nazw firm i osób prywatnych na tej stronie.

Szkoły i placówki oświatowe

Szkoły i Placówki Oświatowe

Przedszkole „Biedroneczka” w Białej Podlaskiej
„Gagatek” Punkt Wychowania Przedszkolnego w Płocku
Prywatne Przedszkole Językowe „4KIDS” w Warszawie
Prywatne Przedszkole „Tequesta Preschool” w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce
Szkoła Podstawowa w Rudce
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Jeziorku
Szkoła Podstawowa w Czaplicach
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach
Zespół Szkół w Grabowie
Zespół Szkół im. Wł. Puchalskiego w Radulach
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży
Niepubliczne Przedszkole Językowe Red Bus Kids w Hajnówce
Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku
Gimnazjum w Lachowie
Szkoła Podstawowa w Lachowie
Szkoła Podstawowa w Puchałach
Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie
Przedszkole „Zameczek” w Siedlcach
Przedszkole „Biedroneczka” w Radzyniu Podlaskim
Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku
Przedszkole nr 217 w Warszawie
Zespół Szkół w Czyżach

Wspólnoty mieszkaniowe:

Wspólnoty mieszkaniowe

Kamienica „Jagiellońska 32” w Warszawie
Kamienica „Ząbkowska 5” w Warszawie
Kamienica „Mała 1” w Warszawie
Wspólnota Mieszkaniowa „Modzelewskiego 23” w Warszawie
Wspólnota Mieszkaniowa „Chełmska 14” w Warszawie
Kamienica „Ząbkowska 14” w Warszawie
Wspólnota Mieszkaniowa ‚Grochowska 263’
Wspólnota Mieszkaniowa ‚Długosza 22’
Wspólnota Mieszkaniowa „Bobrowskiego 8”

Obiekty Sakralne

Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku
Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Czerwonce
Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Lubotyniu Starym
Kościół Parafialny pw. Św. Anny w Radziłowie
Parafa Podwyższonego Krzyża Św. w Bargłowie
Parafa Św. Barbary w Boguchwałach

Pozostałe obiekty:

Pozostałe obiekty

Urząd Skarbowy w Łomży
Piekarnia „Okruszek” w Łomży
Kawiarnia w Szczuczynie
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie
Agromet Łomża
Klub 54 w Łomży
Zajazd Sokołda
Gospodarstwo Rolne Bartki
Pizzeria Da Grasso Olsztyn
Światpol Białystok
Gospodarstwo Rolne Śniadowo
Hostel Maxim w Warszawie
Gospodarstwo Rolne Wygoda
Obiekt Prywatny Warszawa
Gospodarstwo Rolne Krasnystaw
P.P.H.U. „MAXPOSZ”
Korty Tenisowe Wilanów
Centrum Rozrywki „Grahula” Stanisławów Drugi
Obiekt Handlowo-Usługowy w Kielcach
Obiekt Prywatny Czarnocin
Obiekt Prywatny Dzikie
Obiekt Prywatny Wizna

Gwarantem wysokiej jakości usług świadczonych przez Monteo są poniższe referencje

Standard wykonywania usług przez Monteo

Zlecenia realizujemy w oparciu przyjęte normy branżowe oraz zawarte poniżej informacje

Standard wykonywania usług przez Monteo jest na najwyższym poziomie. Wszystkie zlecenia realizujemy w oparciu o przyjęte normy branżowe.

Takim standardom mówimy kategoryczne NIE

Szybki kontakt
Wyceń monitoring
Szybki kontakt


Tel: 734 857 440

I. ESTETYKA I BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI

1. Układanie okablowania
a) Rury, listwy, koryta prowadzimy w sposób estetyczny z uwzględnieniem „poziomów” i „pionów”. Mocowanie do podłoża wykonujemy tak, aby mocowane elementy do niego przylegały. Zakończenia i załamania listew uszczelniamy masą (akryl, silikon). W przypadku układania okablowania w korytach elektrycznych, przewody nie wystają poza koryto i są do niego umocowane (opaski zaciskowe).
b) Instalacja podtynkowa. Przewody są mocowane do podłoża za pomocą dedykowanych uchwytów plastikowych lub blach aluminiowych. Niezalecane jest „dopinanie się” do innych instalacji (elektrycznej) aczkolwiek uznajemy to dopuszczalne pod warunkiem, że nie zabraniają tego przepisy branżowe i inne uwarunkowania mające wpływ na stabilność działania instalacji (zakłócenia, odporność elektromagnetyczna urządzeń), przepisy p.poż..
c) Wszystkie wykonane przewierty, odwierty pozostają uszczelnione odpowiednimi materiałami budowlanymi (silikon, gips budowlany, szpachla).
d) Wszelkie uszkodzenia ścian powstałe w wyniku prac instalacyjnych (odpryski, nieprawidłowo wykonane otwory) bezwzględnie uszczelniamy, wypełniamy i szpachlujemy.
e) Wszystkie połączenia przewodów, wykonujemy w przeznaczonych dla danych warunków puszkach połączeniowych o odpowiedniej klasie szczelności.

2. Miejsce instalacji urządzeń i ich montaż
a) Miejsce instalacji dobieramy tak, aby wpływ warunków zewnętrznych nie wpływał lub wpływał w możliwie najmniejszym stopniu na pracę tych urządzeń (np. czujek ruchu nie instalujemy przy nawiewach wentylacyjnych, itp.).
b) Stabilność montażu. Urządzenia instalujemy tak, aby nie było możliwości ich zerwania, przesunięcia, przestawienia przez osoby nieuprawnione. Obudowy dolegają maksymalnie do podłoża montażu.
c) Każde urządzenie, którego obudowa nie umożliwia wykonania połączeń elektrycznych wewnątrz, posiada puszkę przyłączeniową. Niedopuszczalne jest pozostawianie niezabezpieczonych i nieosłoniętych złącz, przyłączy od urządzeń nawet jeżeli jest możliwość ich ukrycia (np. nad kasetonowym sufitem podwieszonym).

3. Utrzymanie porządku podczas i po zakończeniu pracy
a) Prace instalacyjne wykonujemy tak, aby nie utrudniać normalnego rytmu działania w miejscu wykonywania usługi.
b) Narzędzia i materiały przechowujemy w takich miejscach, aby nie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na obiekcie.
c) Po każdym zakończonym dniu pracy porządkujemy obiekt (pozostawione narzędzia, materiały instalacyjne, itp), chyba że są inne ustalenia z osobą zarządzającą.
d) Po wykonaniu usługi porządkujemy obiekt i weryfikujemy czy wszystkie urządzenia oraz widoczne elementy wykonanej instalacji zostały wyczyszczone (ślady po brudnych rękach, zalegający na obudowach i listwach gruz, pył wynikający z wiercenia).

II. ERGONOMIA I KONFIGURACJA

1. Urządzenia obsługi (Rejestratory, Pulpity sterujące, Manipulatory, itp.) umiejscawiamy i instalujemy w porozumieniu z osobą decyzyjną na obiekcie.
2. Tworzymy konto użytkownika (uprawnienia administratora) dla MP Technology. Dane logowania, będą każdorazowo ustalane (dotyczy systemów CCTV).
3. Zmieniamy kody serwisowe (dotyczy systemów zabezpieczeń). Kody, są ustalane dla każdego obiektu indywidualnie.
4. Konfigurujemy urządzenia (sposób działania systemu, kody, konta) w oparciu o ustalenia z użytkownikiem. Staramy się zaproponować najlepsze rozwiązanie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.
5. Wykonujemy konfigurację urządzeń do pracy w sieci lokalnej i Internet. Instalujemy oprogramowanie dostępowe na wskazanych przez użytkownika urządzeniach.
6. Prosimy osobę decyzyjną na obiekcie o wskazanie osób, które mają być przeszkolone z zakresu obsługi. Przeprowadzamy szkolenie.
7. Szkolenie ma formę prezentacji najistotniejszych funkcji systemu. Jeżeli w odczuciu prowadzącego, istnieje ryzyko przyswojenia wiedzy w sposób niewystarczający, sporządzamy skróconą instrukcję obsługi, która będzie zawierała podstawowe informacje i będzie bardziej zrozumiała od instrukcji dołączonych do urządzeń.
8. Przekazujemy użytkownikowi instrukcje obsługi.

 

III. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

1. Po wykonaniu usługi następuje jej odbiór podparty niezbędną dokumentacją powykonawczą.

 

IV. UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do wykonania usługi zgodnie z przyjętymi normami branżowymi. Firma dysponuje odpowiednio przygotowanym zespołem, który wykonuję pracę zgodnie ze sztuką wykonywania tego typu instalacji.

Nie znalazłeś rozwiązania, które spełnia Twoje oczekiwania?
Skontaktuj się z nami a na pewno Tobie pomożemy!
Zadzwoń do nas: 734 857 440 lub wyślij zapytanie!

Imię *

Adres email *

Telefon *

Treść wiadomości

* pola wymagane

Zamów bezpłatny projekt

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!  734 857 440