Monitoring w szkołach

Korzyści monitoringu w szkole

28 stycznia 2016

System monitoringu w szkole, jest to sieć połączonych ze sobą kamer, służących do całodobowego podglądu terenu placówki. Odpowiednie rozmieszczenie kamer monitoringu (korytarze, wejścia, wyjścia, szatnie itp.) znacznie podnosi bezpieczeństwo w szkole. Wybór kamer oraz rodzaj instalacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb danej szkoły.

Rozwój gospodarczy oraz otwieranie się na kulturę zachodnią zmienia nastawienie rodziców na bezpieczeństwo swoich dzieci. Szczególnie newralgicznym punktem, jeśli chodzi o ten aspekt są szkoły. To właśnie tam dzieci narażone są często na szereg nieprzyjemności wynikających z różnych sytuacji tj. przebywanie ze starszymi uczniami, osobami z zewnątrz itp. Jednym ze sposobów zapobiegania niebezpieczeństwom w szkołach jest system monitoringu.

Co to takiego system monitoringu i dlaczego warto go mieć?

Monitoring to zespół kamer połączonych w jedną sieć, dzięki której zdobywamy podgląd na wybrane obszary w szkole. Monitoring w szkołach niesie z sobą wiele korzyści. Oczywiście głównym powodem jest chęć zwiększenia bezpieczeństwa w placówce. Monitoring często działa jak straszak, eliminuje ryzyko wielu negatywnych zachowań uczniów oraz wstępu niepożądanych osób na teren szkoły. Pomaga w rozpracowywaniu potencjalnych dealerów i złodziei kręcących się przy szkole. Stanowi cenny materiał dowodowy dla policji. Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, to monitoring pomaga w rozstrzyganiu wielu spornych sytuacji, zapobiega aktom wandalizmu i niszczenia mienia placówki. Chroni nauczycieli przed fałszywymi oskarżeniami i pomaga w ocenie pracy kadry pedagogicznej.

Rozmieszczenie kamer w systemie monitoringu szkolnego

Skuteczność monitoringu zależy od efektywnego rozmieszczenia kamer w szkole. Pierwszym punktem monitorowania są oczywiście wyjścia i wejścia do szkoły. Kamery w tym miejscu muszą mieć możliwość identyfikacji osób. Kolejnym logicznym punktem są korytarze, bo właśnie tam młodzież spędza większość czasu na przerwach. Wszystkie kamery powinny być umieszczone jak najwyżej, co pozwala na obserwację większego obszaru oraz chroni je przed uszkodzeniem. Następnymi punktami są szatnie, boiska i plac wokół szkoły. Warto też wspomnieć o monitoringu w łazienkach. Z racji tego, że łazienki kojarzą się z prywatnością każdego z nas, instalowanie kamer w tym miejscu budzi najwięcej kontrowersji. Monitoring w takim miejscu ma jednak swoje uzasadnienie, ponieważ właśnie w tych miejscach dochodzi do największej ilości aktów chuligaństwa. Pomieszczenia te wykorzystywane są także jako palarnie papierosów.Podgląd prowadzony jest w ten sposób, że monitorowane jest całe pomieszczenie z wyłączeniem bezpośredniego podglądu wnętrza kabin.

Monitoring w szkołach to prestiż i bezpieczeństwo. Posiadanie systemu kamer telewizyjnych gwarantuje komfort i spokój pracy zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zapobieganie aktom wandalizmu zmniejsza nakłady na remonty tych placówek. Zalety wymienione w artykule sprawiają, że decyzja o instalacji monitoringu w szkole stanie się oczywista.