Monitoring gospodarstwa rolnego jest to system kamer IP połączonych w jedną sieć, obsługiwany z dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu (laptop, komputer, smartfon). Posiadanie monitoringu ma na celu zwiększenie kontroli nad gospodarstwem, zapobieganie przed kradzieżami, czy aktami wandalizmu.

Wstąpienie do Unii Europejskiej wymusiło na Polsce szereg zmian, które korzystnie wpłynęły na rozwój naszej gospodarki. Szczególnie tyczy się to rolnictwa. Modernizacja gospodarstw rolnych, na co składa się nabycie nowych maszyn, informatyzacja obsługi zwierząt hodowlanych, niesie za sobą szereg profitów, ale też zagrożeń. W celu zapobiegania i eliminacji potencjalnych niebezpieczeństwa warto zaopatrzyć się w system monitoringu IP gospodarstwa rolnego.Dlaczego warto? I dlaczego akurat monitoring IP? Postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule.

Korzyści posiadania monitoringu IP w gospodarstwie rolnym.

Pierwszym argumentem, i tutaj nie napiszę nic nowego, jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gospodarstwa. Jak już wcześniej wspominałem, wstąpienie do UE zaprocentowało szybkiemu rozwojowi Polskiej wsi. Wiążę się to z nabywaniem coraz to bardziej rozwiniętych technologicznie maszyn i urządzeń, kosztujących niejednokrotnie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. Posiadanie systemu monitoringu IP, pozwala zapobiegać potencjalnym kradzieżom oraz stanowi cenny materiał dowodowy dla działań policji, jak już niestety taka kradzież nastąpi.

Kolejnym powodem dla którego warto nabyć monitoring IP jest całodobowy nadzór nad gospodarstwem. Potrzebne Nam jest tylko urządzenie z dostępem do Internetu i już można śledzić podgląd z kamer zamontowanych na terenie gospodarstwa. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu można prowadzić nadzór nad swoim inwentarzem nie odrywając się od innych koniecznych do wykonania prac.Funkcja szczególnie przydatna na tzw. „porodówkach”, gdzie sytuacja wymaga zwiększonej kontroli.

Do zalet posiadania monitoringu zalicza się również zwiększenie kontroli nad zatrudnionymi pracownikami, ochrona przed aktami wandalizmu oraz możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Dlaczego monitoring IP?

Monitoring IP to nowoczesny system zapewniający doskonałą jakość obrazu. Podgląd z kamer odbywa się za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu. Czyli jak wcześniej wspomniałem, posiadacze systemu kamer IP, mają możliwość podglądu gospodarstwa z miejsca gdzie akurat się znajdują, oczywiście potrzebny jest dostęp do Internetu, ale w dzisiejszych czasach nie stanowi to już żadnego problemu.

Instalacja monitoringu IP jest szybka i łatwa w obsłudze. Opiera się na budowie sieci komputerowej, której koszt budowy jest relatywnie niski. Sposób działania, oraz łatwość instalacji sprawia że możliwość rozbudowy sieci IP jest wręcz nieograniczona.

Miejsca instalacji kamer IP w gospodarstwie rolnym.

Rozmieszczenie instalacji monitoringu w gospodarstwie ściśle zależy od indywidualnych potrzeb i rodzaju działalności gospodarstwa. Pokrótce wymienię miejsca, gdzie warto umieścić kamery:

  1. wyjścia/wejścia na teren gospodarstwa,
  2. pomieszczenia hodowlane (obory, stodoły, kurniki ,itp.),
  3. miejsca porodu zwierząt tzw. „porodówki”,
  4. pomieszczenia w których przechowywane są kosztowne narzędzia i maszyny,
  5. podjazdy, miejscach gdzie odbywa się rozładunek i załadunek.

Monitoring w gospodarstwach rolnych nie dziwi już nikogo. Faktem jest, że są gospodarstwa które po dziś dzień świetnie radzą sobie i bez niego. Jednak z drugiej strony posiadanie monitoringu IP pozwala rolnikom na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa całego dobytku gospodarstwa, co w dzisiejszych czasach jest wręcz nieocenione.

Polecane marki

Avtech
BCS
Beewell
easyCam
getfort
hikvision
kenik
miton
notis
procomm
satel
voltage

Ukryte menu